top of page
SILKEBORG FORSYNING

OM- OG TILBYGNING

SILKEBORG FORSYNING

RØNSLEV står sammen med BASE Erhverv og A78 arkitekter bag udbygningen og moderniseringen af Silkeborg Forsynings hovedkvarter i Silkeborg. Der vil fremover blive 104 kontorpladser i det nye forsyningshus.


Projektet spænder over en indvendig ombygning af 1.434 m² i Silkeborg Forsynings kontorbygning, hvor arbejdet inkluderer opførelsen af nye toiletter, omklædningsrum, og kontorområder. Tilbygningen på 1.145 m² vil rumme nye mødelokaler, kontorpladser og en kantine med produktionskøkken. Udenfor bliver der skabt en indbydende atmosfære med ny belægning, en terrasse til kantineområdet og en tilpasning af det eksisterende parkeringsareal.


Den indvendige modernisering skal løse en række udfordringer med det nuværende fysiske arbejdsmiljø - herunder problemer med støj, pladsmangel, for få mødelokaler og for høje eller lave temperaturer. Dertil skal der udskiftes gulve, males og etableres nye toiletter, omklædningsrum samt bedre kontorfaciliteter.

Projektet har et skarpt fokus på brugen af træ og lette byggematerialer samt et mindre forbrug af beton og stål.Realiseret: 2025


Bruttoetageareal: ca. 2.609 m²


Bygherre: Silkeborg Forsyning


Hovedentreprenør: BASE Erhverv


Arkitekt: A78 arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, el, ventilationer, VVS, brand, LAR, energi og indeklima


Adresse: Tietgensvej 3, Silkeborg

bottom of page