top of page
SLAGTERIGRUNDEN

30 ALMENE FAMILIEBOLIGER | VOJENS

SLAGTERIGRUNDEN

RUM og RØNSLEV vandt efter prækvalifikation i 2011 konkurrencen om totalrådgivning på et nyt alment boligbyggeri for Vojens Andelsboligforening. Totalrådgivningen har omfattet alle faser fra byggeprogram over projektering og byggeledelse til aflevering og gennemgang. Projektet har udover traditionel projektering omfattet udarbejdelse af budgetter, kalkuler og totaløkonomiske beregninger.

 

Projektering af installationer

Med RØNSLEV som overordnet ansvarlig for ingeniørdiscipliner og projektleder for disse har Elrådgiveren og Wesenberg projekteret bygningens installationer. Hver bolig er udstyret med sit eget ventilationsanlæg, og der er generelt valgt driftsikre og energimæssigt gode løsninger, som er verificeret ved totaløkonomiske beregninger.

 

Projektering af konstruktioner

På konstruktionssiden har den primære opgave bestået i at projektere et rationelt og bygbart byggeri, så der ikke bruges unødige ressourcer på overdimensionerede konstruktioner og fundamenter.

 

Energidesign

RØNSLEV har været tovholder på det overordnede energidesign for at sikre overholdelsen af energikravene hele vejen fra byggeprogram til ibrugtagning. Dette omfatter blandt andet indsamling af data fra de mange leverandører og fagentreprenører. Bygherrens energikrav er i sidste ende overholdt med god margin.

 

Byggeledelse

RØNSLEV har varetaget byggeledelsen fra kontoret i Haderslev og har styret et stramt budget i mål på trods af udfordringer med vanskelige jordbundsforhold. Der er gennemført før-aflevering og tidlig mangelgennemgang for at sikre mangelfri aflevering.

Realiseret: 2013


Bruttoetageareal: 2.950 m²


Bygherre: Vojens Andelsboligforening


Totalrådgiver/arkitekt: RUM


Ingeniør: RØNSLEV


Rønslevs opgaver: Samlet ingeniørprojektering og byggeledelse


Adresse: Nørregade, 6500 Vojens

bottom of page