top of page
SORRING-HALLEN

IDRÆTSHAL | SORRING

SORRING-HALLEN

RØNSLEV har sammrn med totalentreprenøren Dansk Halentreprise projekteret en lang række idrætshaller over hele Danmark. Spektret spænder fra små træningshaller over springcentre til store opvisningshaller. Den typiske idrætshal udføres med et bærende rammesystem i stål eller limtræ, der placeres på pladsstøbte fundamenter. De nederste 2,0-2,5 m af ydervægge udføres som regel som en tung konstruktion af betonelementer og/eller skalmur. Facaderne herover er lette konstruktioner.

 

Ofte er hallerne udført med indskudt betondæk til forskellige aktiviteter som fx fitness. Den typiske idrætshal indeholder omklædningsfaciliteter og café. Springgrave udføres normalt i pladsstøbt beton og undtagelsesvis i betonelementer. Dansk Halentreprise varetager arkitektydelserne på egen tegnestue, mens RØNSLEVs ydelser omfatter projektering af konstruktioner samt energidesign med tilhørende beregninger og for nogle af projekterne udarbejdelse af brandstrategi.


Flere af projekterne er udført i høj konsekvensklasse og attesteret af certificeret statiker.

Realiseret: 2007


Bruttoetageareal: 1.500 m²


Bygherre: Silkeborg Kommune / STIF-hallen


Totalentreprenør/arkitekt: Dansk Halentreprise 


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Skolebakken 16, 8641 Sorring

bottom of page