top of page
STENSBALLE MULTIHAL

NY MULTIHAL | STENSBALLE

STENSBALLE MULTIHAL

Projektet omfatter opførelsen af en tilbygning til Stensballehallen. Tilbygningen består af en multihal og en ny foyer med ny hovedindgang, som skal fungere som bindeled mellem ny og eksisterende hal. Hal og foyer er begge étplansbyggeri. Byggearealet for tilbygninger er 728 m² fordelt på 526 m² til multihallen og 202 m² til foyeren.

Realiseret: 2019


Bruttoetageareal: 728 m²


Bygherre: Horsens Kommune


Totalentreprenør: BASE Erhverv


Arkitekt: Ginnerup Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs og ventilation 


Adresse: Bygaden 57, 8700 Horsens

bottom of page