top of page
TERNELUNDEN

56 FAMILEBOLIGER | HORSENS

TERNELUNDEN

Adsbøll Entreprise vandt i 2017 totalentreprise-konkurrencen om opførelse af 56 boliger fordelt på 3 punkthuse i 4 og 5 etager for Domea i Horsens. Som underrådgivere medtog Adsbøll Entreprise de lokale firmaer Ginnerup Arkitekter og RØNSLEV.


Projektering af konstruktioner
Rønslev 3D projekterede for totalentreprenøren, som brugte modellen til mængdeudtræk og udbud til underentreprenører. Derudover fører RØNSLEV fagtilsyn med byggeriet, og har som bygværksprojekterende koordineret og kontrolleret systemleverandørers projekteringsindsats.


Installationer, energi og indeklima
RØNSLEV projekterede afløb og kloak, der kobles sammen med lokalområdets LAR-løsning. Installationer er projekteret i 3D for at sikre plads til føringsveje i relation til konstruktioner og øvrige bygningsdele.


Der var i projektet fra bygherres og myndigheders side skarpt fokus på dagslysforhold, akustik og termisk indeklima. Rønslev udførte beregninger og simuleringer for at sikre et optimalt indeklima. Ligeledes var Rønslev tovholder for efterlevelse af energikrav gennem alle faser.

Realiseret: 2019


Bruttoetageareal: 5.450 m²


Bygherre: Domea


Totalentreprenør: Adsbøll Entreprise


Arkitekt: Ginnerup Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt og IKT-ledelse


Adresse: Ternevej 63, 8700 Horsens

bottom of page