top of page
TRE ERHVERVSBYGNINGER

TRE-ETAGERSBYGNINGER | TILST

TRE ERHVERVSBYGNINGER

Tre 3-etagers bygninger med bærende system af præfabrikerede betonsøjler og -bjælker.

Kældervægge af pladsstøbt beton. 

Realiseret: 2008


Bruttoetageareal: 10.000 m²


Bygherre: Remien Ejendomsudvikling


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise 


Ingeiør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Tilst Skolevej 31, 8381 Tilst

bottom of page