top of page
TRUE NORTH EFTERSKOLE

IDRÆTSHAL | SNAPTUN

TRUE NORTH EFTERSKOLE

Idrætshal inkl. undervisningslokaler, forstanderlejlighed mv. i Snaptun.

Realiseret: 2017

Bruttoetageareal: 1.750 m²


Bygherre: True North Efterskole

 

Totalentreprenør: Dansk Halentreprise

 

Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Havnevej 11, 8700 Horsens

bottom of page