top of page
TUNE HAL 3

BADMINTON- OG TENNISHAL | TUNE

TUNE HAL 3

RØNSLEV har i samarbejde med totalentreprenøren Dansk Halentreprise projekteret en lang række idrætshaller over hele Danmark. Spektret spænder fra små træningshaller over springcentre til store opvisningshaller. Den typiske idrætshal udføres med et bærende rammesystem i stål eller limtræ, der placeres på pladsstøbte fundamenter. De nederste 2,0-2,5 m af ydervægge udføres som regel som en tung konstruktion af betonelementer og/eller skalmur. Facaderne herover er lette konstruktioner.

 

Ofte er hallerne udført med indskudt betondæk til forskellige aktiviteter som fx fitness. Den typiske idrætshal indeholder omklædningsfaciliteter og café. Springgrave udføres normalt i pladsstøbt beton og undtagelsesvis i betonelementer. Dansk Halentreprise varetager arkitektydelserne på egen tegnestue, mens RØNSLEVs ydelser omfatter projektering af konstruktioner samt energidesign med tilhørende beregninger og udarbejdelse af brandstrategi.

 

Flere af projekterne er udført i høj konsekvensklasse og attesteret af certificeret statiker.

Realiseret: 2011


Bruttoetageareal: 4.900 m²


Bygherre: BGI Akademiet


Totalentreprenør/arkitekt: Dansk Halentreprise 


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Tunehøj 7, 4030 Tune

bottom of page