top of page
VEJLEÅPARKEN

58 BOLIGER | ISHØJ

VEJLEÅPARKEN

RØNLSEV står med yotalentreprenør Q-Construction og Rum Arkitekter for opførelsen af 58 rækkehuse i Ishøj. Fordelt på tre boligtyper blandet beliggende i seks rækkehusstænger, i hhv. 4 stk. med 8 lejligheder og 2 stk. med 12 lejligheder.


Rækkehusene er designet som et-planhuse, der alle har udgang mod både en øst- og vestvendt terrasse. Husene er forskudt i forhold til hinanden for at minimere indblik både ind i bebyggelsen og ud mod eksisterende naboer. Bygningerne er udført  med ensidig taghældning, facader i lyse tegl og partier af træ. Der er lagt vægt på en enkel byggeteknik og bæredygtige materialer i høj kvalitet – både æstetisk og driftsmæssigt.


Boligerne er opført i porebeton. Over vinduer på den høje facade er der lokalt træbeklædning på facaden. Øvrige facader har skalmur i tegl. Indvendige vægge i lejlighederne, der ikke er bærende eller stabiliserende, er lette (porebeton). Taget er udført som tagkasetter med tagpap.

Rækkehusene overholder energikravet for BR18. 

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: 4.406 m²


Bygherre: Boligforeningen AAB


Arkitekt: RUM Arkitekter


Totalentreprenør: Q-Construction


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, anlæg, indeklima, VVS, el


Adresse: Ishøj Blvd., 2635 Ishøj

bottom of page