top of page
VITAPARK

36 FAMILIEBOLIGER | ODDER

VITAPARK

RØNSLEV og Ginnerup Arkitekter har for total-entreprenøren Fast Entreprise projekteret de tre punkthuse i tre etager efter en indbudt totalentreprise-licitation. Bygningerne er beliggende i den tidligere hospitalspark i Odder.


Jordbundsforholdene har været udfordrende pga. en stor forekomst af fed ler, der reagerer dårligt på udsving i jordens fugtighed. Den normale anbefaling er at fjerne alle træer i nærheden af bygningerne, men det har ikke været en mulighed, da bygningerne er placeret i en park. Derfor er taget højde for de specielle jordbundsforhold i design af terrændæk og fundamenter.


Boligerne er almene familieboliger i god kvalitet. Rønslev har blandt andet været med til at sikre et lavt energiforbrug, herunder at overholde lavenergiklasse 2015 uden brug af solceller. Det lave energiforbrug er sikret uden at gå på kompromis med det termiske indeklima, så boligerne ikke bliver for varme om sommeren.


Processen har været præget af god dialog mellem alle parter, både bygherre, bygherrerådgiver, totalentreprenør og dennes rådgivere. RØNSLEV har ført fagtilsyn for ingeniørfagene.

Realiseret: 2016

Bruttoetageareal: 3.376 m²


Lavenergiklasse 2015


Bygherre: DOMEA


Totalentreprenør: Fast Entreprise


Arkitekt: Ginnerup Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, vvs, el, tilsyn


Adresse: Randlevvej 4B, 8300 Odder

bottom of page