VÆRDIER

En del af løsningen

Rønslev vil være en del af løsningen, både i byggeriet og i samfundet generelt.

Vi vil opfattes som et positivt bidrag til byggeprocessen i stedet for et forstyrrende og bureaukratiserende element. Vi vil bidrage til at gøre byggeprocessen nemmere, ikke sværere.

Vi vil være en del af løsningen på samfundets udfordringer ved at være en aktiv medspiller. Det skal komme til udtryk i vores adfærd internt såvel eksternt. Som samfundsmæssige udfordringer kan nævnes uddannelse, ligestilling på tværs af køn, etnisk oprindelse, alder mv., økonomisk lighed, klima, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk