UDValgte projekter

ERHVERV

BASE ERHVERV

UDVIDELSE AF DOMICIL | HORSENS

NORMAL

DOMICIL | SKANDERBORG

SILKEBORG ERHVERVSPARK

KONTORHUS | SILKEBORG

”Sammen med Dansk Halentreprise er Rønslev en del af løsningen bag en stor logistikpark i Solrød for udvikleren Verdion. Projektet er delt op i flere etaper som samlet løber op i 150.000 m². 

Størrelsen på byggeriet betyder meget, når vi skal gå bygningsdesignet igennem. En lille optimering på eksempelvis betonkonstruktionen eller fundamentet kan give en stor økonomisk gevinst. Selvom optimeringen er lille, er der en stor arealfaktor og gentagelseseffekt. Der kan være rigtig mange penge at spare i detaljen.”

Lars.png

Lars Mikkelsen,
Sagsingeniør og konstruktionsingeniør

Lager & Logistik

NORMAL LOGISTIKCENTER

LOGISTIKCENTER | HEDENSTED

NOMECO ONE

LOGISTIKCENTER | KØGE

BMW LOGISTIKCENTER

LOGISTIKCENTER | MALMÖ

Lars.png

Lars Mikkelsen,
Sagsingeniør og konstruktionsingeniør

”Sammen med Dansk Halentreprise er Rønslev en del af løsningen bag en stor logistikpark i Solrød for udvikleren Verdion. Projektet er delt op i flere etaper som samlet løber op i 150.000 m². 

Størrelsen på byggeriet betyder meget, når vi skal gå bygningsdesignet igennem. En lille optimering på eksempelvis betonkonstruktionen eller fundamentet kan give en stor økonomisk gevinst. Selvom optimeringen er lille, er der en stor arealfaktor og gentagelseseffekt. Der kan være rigtig mange penge at spare i detaljen.”

BOLIGER

FJORDBRYNET

TO 15 ETAGERS BOLIGTÅRNE | KOLDING

BENDIXMINDE

118 ALMENE BOLIGER | ODDER

KASERNEBYEN

210 BOLIGER | RINGSTED

Bæredygtighed kommer i stigende grad på dagsordenen - også indenfor boligbyggeriet. Det har altid ligget os på sinde at projektere bæredygtigt, men først inden for de seneste par år er der for alvor kommet gang i efterspørgslen. Til næste år bliver det skrevet ind i Bygningsreglement, og dermed obligatorisk, at der skal laves livscyklusanalyser (LCA) for alle nybyggerier, hvilket vil øge efterspørgslen yderligere.

 

Vi er i gang med flere DGNB-projekter, og som noget nyt er vi lige startet på et boligprojekt, der bliver vores første svanemærkede byggeri. Vi glæder os hos Rønslev, til at komme i gang med flere spændende projekter, der driver udviklingen i en positiv retning.”

Lotte_300.png

Lotte Grann

CRBB, DGNB-konsulent, ingeniør og fagleder på bæredygtighed

IDRÆT OG KULTUR

TILBYGNING | HARLEV

HARLEV IDRÆTS- OG KULTURCENTER

NYE TRÆNINGSFACILITETER | HORSENS

HORSENS KAMPSPORTCENTER

NY MULTIHAL | STENSBALLE

STENSBALLE MULTIHAL

Didam.png

Didam Wahab

Ingeniør, Cand. polyt., konstruktioner og brand 

”Idrætsbyggerier er med tiden blevet en stor del af Rønslevs opgave porte folio. Det er altid en stor fornøjelse at være en del af løsningen i opførelsen af byggerier, der understøtter aktivitet, sundhed, glæde og fællesskab.

Horsens Kampsportscenter er et idrætsbyggeri, som vi er rigtig stolte over at være en del af sammen med totalentreprenør Base Erhverv og Skala Arkitekter. Som konstruktionsingeniør på projektet har der været rig mulighed for spændende udvikling under en teknisk udfordrende projektering på et komplekst byggeri. Bl.a. skule bygningen dimensioneres efter en fremtidig tilstødende svømmehal, så den skal kunne inkludere en række støttemure, til gavn for det kommende byggeri.

Institutioner

AT HOME

BOTILBUD MED 16 BOLIGER | HINGE

MØLLEHAVEN

SENHJERNESKADECENTER | BOGENSE

ØSTERBRO LILLESKOLE

2 ETAGER SKOLEBYGGERI | KØBENHAVN Ø

”Et af mine mest spændende projekter er brandstrategien for Lærkereden - en tilbygning til en vuggestue. Det er spændende, fordi de primære brugere er 1 – 3 årige. Jeg skal imødekomme andre vilkår og en større sikkerhed, fordi børn i den alder ikke nødvendigvis selv kan flygte i tilfælde af brand. ”
 

Bodil.png

Bodil Dalgaard Kirkeby

Ingeniør, Cand. polyt., certificeret K2 og fagleder på brand


Vi vil være en del af løsningen
- både i byggeprojekterne og samfundet generelt.
Arbejdspladsen skal for medarbejderne være et udviklende fællesskab.