top of page

UDVALGTE PROJEKTER

ERHVERV

LÅN & SPAR BANK

DOMICIL | KOLDING

NORMAL

DOMICIL | SKANDERBORG

SILKEBORG ERHVERVSPARK

3 KONTORHUSE | SILKEBORG

Vores erhvervsopgaver spænder vidt og omfatter dagligvarebutikker, hoteller, kontorbyggerier og meget andet. Flere af disse opgaver kræver en bred pallette af kompetencer, herunder bærende konstruktioner, anlæg, installationer, indeklima, brand og bæredygtighed.

Vi har medvirket til flere DGNB-certificerede kontorbyggerier, hvor meget skal gå op i højere enhed, herunder komplekse brandmæssige problemstillinger under hensyntagen til både funktion, bygbarhed og totaløkonomi.

LAGER & LOGISTIK

NORMAL LOGISTIKCENTER

LOGISTIKCENTER | HEDENSTED

NOMECO ONE

LOGISTIKCENTER | KØGE

BMW LOGISTIKCENTER

LOGISTIKCENTER | MALMÖ

Vi har projekteret flere millioner kvadratmeter logistikbyggeri og har herigennem opbygget en ekspertise indenfor disse store volumener, hvor små justeringer i de bærende systemer kan gøre en stor forskel for bygbarhed og pris.

På flere store logistikcentre fungerer vi som DGNB-auditor og sikrer, at bygherrens bæredygtighedsambitioner opfyldes. Vi påtager os gerne projekteringsledelse og IKT-ledelse, så vi med vores erfaring får skabt et godt flow gennem projektet.

BOLIGER

FJORDBRYNET

TO 15 ETAGERS BOLIGTÅRNE | KOLDING

KASERNEBYEN

210 BOLIGER | RINGSTED

KARETMAGERLUNDEN

154 BOLIGER | HORSENS

Typehuse, rækkehuse, punkthuse, højhuse. Private bygherrer, internationale investorer, almene boligorganisationer. Totalrådgivning, totalentreprise. Vi har prøvet det meste, og vi ser det som vores fornemste opgave at finde enkle løsninger på komplekse problemstillinger, så funktion, arkitektur, bæredygtighed og bygbarhed går op i en højere enhed.

Et komplekst projekt kan nedbrydes i en lang række enkle processer, og vi prøver at omsætte bøvlede, udefrakommende krav til praktiske muligheder.

IDRÆT & KULTUR

NYE TRÆNINGSFACILITETER | HORSENS

HORSENS KAMPSPORTCENTER

IDRÆTSHAL | ROSKILDE

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESCENTER

GENOPFØRT NATURCENTER | MIDDELFART

NATURCENTER HINDSGAVL

Det er altid en stor glæde at medvirke til projekter, der skal danne rammen om liv, aktivitet og glæde, og det er en niche, vi har en stor forkærlighed for. Der kræves en vis erfaring for at kende de gode, enkle løsninger på udfordringer som indeklima og brandsikkerhed samt hele forløbet omkring certificerede rådgivere inkl. start- og sluterklæringer på disse
byggerier, som ofte skal placeres i de højere brand- og konstruktionsklasser.


Vi vil altid tilgodese projektet med de løsninger, som er mest optimale i det aktuelle tilfælde.

INSTITUTIONER

AT HOME

BOTILBUD MED 16 BOLIGER | HINGE

MØLLEHAVEN

SENHJERNESKADECENTER | BOGENSE

LÆRKEREDEN

TILBYGNING TIL VUGGESTUE | SABRO

Brandsikkerhed er blandt udfordringerne i institutionsbyggeri, hvor brugerne ikke altid selv kan bringe sig i sikkerhed. Dette skal tænkes ind i et samspil med bærende konstruktioner, anlæg, installationer, indeklima og bæredygtighed samt arkitektur, så vi opnår inspirerende og gode bygninger til løsning af samfundets opgaver.

Der tages i stigende grad hensyn til bæredygtighed, og flere af vores projekter er udført i bærende trækonstruktioner for at nedbringe klimabelastningen.

RENOVERING

HOTEL OASIA

TO ETAGERS TILBYGNING | AARHUS

STRANDVEJEN RENOVERING

OMBYGNING AF BOLIGER | JUELSMINDE

STENDERUP SKOLE

OMBYGNING AF SKOLE | STENDERUP

Det mest bæredygtige er alt det, man ikke bygger. Materialer kan genbruges, og det allersmarteste er, at genbruge dem der, hvor de allerede er. Når eksisterende bygninger får nyt liv, skal der ofte tænkes ud af boksen for at få det hele til at lykkes.

Renoveringsprojekter kræver en fleksibel tilgang, og det kræver, at man er tilgængelig og dialogorienteret. Vores renoveringsfolk nyder at forsøge at forudse det uforudsigelige og justere projekterne løbende i tæt dialog med samarbejdspartnerne, især håndværkerne på byggepladsen.  


Vi vil være en del af løsningen
- både i byggeprojekterne og samfundet generelt.
Arbejdspladsen skal for medarbejderne være et udviklende fællesskab.

bottom of page