top of page
DSV Højme (16)_edited.jpg

VVS OG VENTILATION

Hvis de bærende konstruktioner er bygningens skelet, så er installationerne organerne, der giver bygningen liv og funktion. Teknologisk udvikling, støt stigende energikrav og forventninger til indeklima samt øgede krav til dokumentation betyder større behov for rådgivning og detailprojektering af installationer. Vi kan i eget hus projektere elinstallationer samt vvs- og ventilationsanlæg (HVAC).

Vvs og ventilation er ikke længere fag, hvor entreprenørerne bare købe ind hos grossisten og montere uden tegninger. Installationerne bliver stadigt mere komplicerede og særligt samspillet mellem de enkelte anlæg kræver nøje planlægning og omhu. I nutidens energioptimerede huse er det særligt vigtigt, at installationerne arbejder optimalt sammen.

Marlene.png

”Det nytter ikke, at man bruger smarte komponenter, hvis de ikke taler ordentligt sammen. Fx skal vi undgå at køle og varme i et rum på samme tid. Det lyder umiddelbart simpelt, men at få det til at lykkes kræver den rigtige strategi fra starten. Det er også vigtigt, at vi rådgiver vores bygherrer til at fremtidssikre deres anlæg, så der er kapacitet til ombygninger og plads til evt. nye, energieffektive løsninger.”

Marlene Junker, Vvs-ingeniør og fagleder for vvs og ventilation

Ved at have alle fag

i eget hus kan vi integrere bygningsinstallationerne

med de øvrige bygningsdele for at undgå kollisioner og uhensigtsmæssige løsninger. Af samme årsag udføres større projekter normalt i 3D, hvor

vi kan samkøre modellerne

og udføre kollisionskontrol.

”Vi udvikler hele tiden på den digitale kommunikation mellem fagene samt mellem vores IKT-værktøjer. Vores mål er at lave projekter, der er internt velkoordinerede og samtidig selv nå effektivt i mål. Ved at udveksle data automatisk fjerner vi desuden fejlkilder, og vi gør det nemmere at lave ændringer undervejs.”

Nikolaj Dideriksen, bygningskonstruktør og fagleder for BIM og IKT

Nikolai_300.png
bottom of page