top of page

TRUE NORTH EFTERSKOLE

IDRÆTSHAL | SNAPTUN

TRUE NORTH EFTERSKOLE

Idrætshal inkl. undervisningslokaler, forstanderlejlighed mv. i Snaptun.

Realiseret: 2017

Bruttoetageareal: 1750 m²

Bygherre: True North Efterskole

 

Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S

 

Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Havnevej 11, 8700 Horsens

Hent referencen i pdf
bottom of page