PROJEKTKOMPETENCER

BYGHERRERÅDGIVNING

Med baggrund i erfaring vedr. især boliger, erhvervsbygninger og idrætshaller kan vi yde kvalificeret bygherrerådgivning fra idé til aflevering.

KOMPLET INGENIØRPROJEKT

RØNSLEV kan stå for det samlede ingeniørprojekt - i kraft af egne ekspertiser og dygtige projektledere samt et stærkt netværk af specialister.

Please reload

FAGLIGE EKSPERTISER

KONSTRUKTIONER

Bygningers bærende konstruktioner skal være sikre - men også optimerede. RØNSLEV har stor erfaring med konstruktionsprojekter for små og store byggerier.

VVS OG VENTILATION

Et godt disponeret installationsprojekt sikrer bygningens komfort og indeklima. Anlæg og føringsveje koordineres med konstruktionerne, så hovsa-løsninger undgås.

BRANDSIKKERHED

Bygningers brandsikkerhed skal være i orden - for personer og værdier. RØNSLEV kan udarbejde brandteknisk dokumentation (brandstrategi mv.) for alle bygningstyper.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed omfatter både økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter. RØNSLEV kan rådgive om bæredygtigt byggeri, bl.a. efter DGNB-modellen.

ENERGI

Der er penge og sund fornuft i at nedbringe bygningers energiforbrug. RØNSLEV har erfaring med energiberegninger for lavenergibyggerier, passivhuse mv.

INDEKLIMA

Bygningers indeklima påvirker vores helbred. RØNSLEV kan udføre ingeniørberegninger og simuleringer af indeklimaet - akustik, dagslys, temperatur og luftkvalitet.

Please reload